Kreskówki

Blog

Elektroniczne wnioski urlopowe

Gigantyczna firma jest jak organizm – każdy organ i narząd ma obowiązek funkcjonować porządnie, aby całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, aby przywrócić właściwy bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w zasadzie to on korzystając z pracy reszty ciała ludzkiego, urealnia jego przedsięwzięcia. Są organy, bez jakich organizm by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu pojedynczych komórek firmy płuca wolno porównać do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo szybko aby przestało egzystować. Harmonijne prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe niewątpliwie muszą być w firmie prowadzone, jak program do ewidencji czasu pracy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Są bezsprzecznie narządy, bez jakich ciało może funkcjonować, chociaż będzie w owym czasie lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z naczelników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki intensyfikuje się przepływ przez drugą.

Następne ciekawe artykuły naszej witryny:

Comments are closed.Popular