Kreskówki

Blog

Prasmet

Są to urządzenia którymi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj Prasmet funkcjonują na tak oznaczanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa uwypukla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu małych części w skutku czego powstają tak nazywane wióry. Elektrodrążenie jest to proces spowodowania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Podstawowym instrumentem do takiego procesu są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub także lampy elektronowe. Do zwykle spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Różnice między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Główną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki nieomalże że każdego materiału przewodzącego prąd.

Comments are closed.Popular