Kreskówki

Blog

Separacja metali

Gałąź tego przemysłu zajmuje się produkcją pomiędzy innymi kabli i transformatorów, tranzystorów oraz tyrystorów ogromnej mocy. Kable użytkowane są do przesyłu energii elektrycznej na obszerne odległości. Czynnikiem przewodzącym kablu jest miedziany lub ewentualnie aluminiowy przewód o zróżnicowanej średnicy. Dobór przekroju poprzecznego i liczba żył w przewodzie zależą od położenia ułożenia i intensywności prądu przesyłowego. Nie oddzielane przewody stanowią linie napowietrzne, natomiast przewody energetyczne oddzielane układa się w ziemi. Transformator jest urządzeniem elektrycznym dogadzającym do zmiany parametrów prądu wejściowego. Przydają się też separacja metalu. W tym celu konstruuje się dwa uzwojenia kable na rdzeniu transformatora: pierwotne oraz wtórne. Prąd przepływający w uzwojeniu pierwotnym indukuje napięcie w uzwojeniu wtórnym o tej samej częstości, lecz innym naciągnięciu. W stacjach transformatorowych dostosowuje się własności prądu do wymagań domowych sieci energetycznych. Jest to nieodzowne ponieważ prąd aktywowany w elektrowniach ma zdecydowanie wyższe napięcie niż to następujące w gniazdkach elektrycznych w domach.

Następne ciekawe artykuły naszej witryny:

Comments are closed.Popular