Kreskówki

Blog

Sprzęt bhp

Przez mniemanie ochrony rozumiemy cielesną zaporę przeznaczoną specjalnie do zapewnienia ochrony. W zależności od konstruowania, osłona jest oznaczana obudową, pokrywą, ekranem, drzwiami, osłona pełną itd. W zależności od pełnionych funkcji obrona może być: stała i ruchoma. Stała jest powiązana z miejscem zainstalowania na stałe albo za pomocą detalów mocujących, śrub, mutr itd ., tak, że usuniecie lub ewentualnie otwarcie jej bez użycia narzędzi jest niemożliwe. Więcej na ten temat na stronie sprzęt p.poż. Do takich obron zaliczamy: obudowę, osłonę umożliwiającą dostęp do dyscypliny zagrożenia ze wszystkich stron; osłona odległościowa dzięki własnym wymiarom hamuje bądź ogranicza dostęp do strefy pogrożenia np. ogrodzenia. Osłona ruchoma, która może być otwierana bez zastosowania przyrządów. Do takich osłon zaliczamy: osłonę z napędem maszynowym, wzruszana za pomocą energii z innego źródła aniżeli praca człowieka czy też siła ciężkości; osłonę zamykającą się samoczynnie, wzruszana za pomocą elementu machiny, edytowanego przedmiotu, wracająca potem samoczynnie do miejsca zamknięcia.

Comments are closed.Popular