Dopřejte svému dítěti konverzace v angličtině s rodilým mluvčím

Každý, kdo se někdy učil cizí jazyk, tak ví, že s výukou jazyka je vhodné začít co nejdříve. To platí i o výuce angličtiny. Pokud chcete, aby vaše dítě disponovalo skvělými znalostmi v anglickém jazyce, pak mu pořiďte kurz anglického jazyka pro děti od UpWord English, který je vhodný od nejmenších dětí až po žáky základní školy. A jaké výhody výuka UpWord English nabízí?

Zábavná a prověřená forma výuky

Mnoho kurzů anglického jazyka využívá pro výuku metodu biflování, která je nejen neefektivní, ale mnoha dětem výuku angličtiny spíše znechucuje. Z tohoto důvodu metodu biflování budete u UpWord English hledat jen stěží. Pro výuku totiž vyžívá nepřekladovou, komunikativní metodu výuky, která má za cíl vtáhnout děti do výuky pomocí chytlavých písniček a zábavných her. Tento způsob výuky patří v současné době mezi nejefektivnější metodu v oblasti doučování angličtiny pro děti.

Malá skupina dětí

Problémem většiny kurzů je také vysoký počet dětí na výuce, což významně snižuje možnost individuálního přístupu. Nutno dodat, že individuální přístup ve výuce anglického jazyka zaujímá důležitou roli zejména u malých dětí. Tento problém však neplatí pro kurzy UpWord English, které zajišťují výuku angličtiny pro děti v malých skupinách o maximálním počtu pěti dětí. Díky tomu tak doučování angličtiny zajišťuje všem dětem individuální přístup.

Výuku zajišťují kvalitní vyučující

Pro výuku angličtiny navíc využívá UpWord English pouze rodilé mluvčí, kteří zároveň disponují mnohaletou praxí v oblasti výuky dětí a mají pedagogické vzdělání. Pomocnou rukou rodilých mluvčích jsou případně i čeští asistenti. Díky tomu poskytuje konverzace angličtiny s rodilým mluvčím od UpWord English skvělou možnost, jak se vaše dítě může co nejefektivněji a nejrychleji zdokonalit v anglickém jazyce.

Ukažte svým dětem, že i učení může být zábava.