Šikana může být verbální, fyzická i virtuální

Šikana může být nejen fyzickou, ale také psychickou či virtuální. Jedná se přímo o omezování či týrání jedince v kolektivu. Na šikaně se podílí většinou jeden hlavní činitel, oběť a ostatní přihlížející, kteří se mnohdy přímo šikany neúčastní, ale v podstatě jsou její součástí, jelikož proti ní nic nepodnikají. 

Ve škole

K šikanování dochází nejčastěji ve škole. Právě zde se potkávají děti z různých rodin, stávají se součástí kolektivu a mnohdy se potkávají se šikanou. Za šikanovaného je často vybrán jedinec, který je nejslabším či něčím vyčnívá.

Jak se projevuje?

Šikana se může projevovat fyzickými útoky, ale i slovními urážkami a nadávkami, které se stále opakují. Šikanovaný jedinec trpí, ale bojí se o svém trápení často mluvit, přitom by se stačilo svěřit třídní učitelce či rodičům. Dnes se však objevuje také šikana virtuální, tzv. kyberšikana. Jednat se může o obtěžující zprávy, vydírání některými fotografiemi či ponižování jedince skrze sociální sítě.

, , , , ,