Usnadněte si zakončení vašeho studia

Studujete střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu a před vámi stojí nelehký úkol v podobě sepsání seminární nebo bakalářské práce? Stále tápete nad tématem či máte problém sehnat konkrétní podklady? Máte jasno v tom, co vše musí vaše seminární nebo bakalářská práce obsahovat? Nechte si pomoci nejen našimi tipy.

Seminární práce

Seminární práce je písemný úkol, který je povinný k získání zápočtu na vysoké či vyšší odborné škole, někdy také na střední škole (záleží na zaměření střední školy). Napsání seminární práce se nepřednáší ústně, jako je tomu u referátu, ovšem splnění povinných částí se nevyhnete.

Minimální délka seminární je 5 normostran (1NS=1800 znaků), při nedodržení délky nebude vaše seminární práce uznána, i kdyby byla v ostatních ohledech skvostná.

Součástí seminární práce je úvod, stať a závěr. Nesmí chybět vaše zdroje a prameny ze kterých jste čerpali veškeré informace.

Bakalářská práce

Bez obhajoby své bakalářské práce před komisí, bakalářského titulu nedosáhnete a komise bývají zpravidla velice přísné, proto je nutné věnovat bakalářské práci dostatek času a úsilí.

Bakalářská práce musí obsahovat titulní list, úvodní abstrakt, dvojjazyčné resumé, přílohy, seznam používaných zkratek a poděkování vedoucímu práce, v délce 35 – 45 NS. Nikdo neočekává, že se z vaší bakalářské práce dozví převratné objevy.

Součástí procesu zpracování bakalářské práce je také volba tématu, vyhledání odborné literatury, sběr a analýza dat apod.

Při jejím sepisování využijte, co nejvíce svých odborných znalostí, naučte se terminologii vašeho oboru. Dalším bodem, které se v bakalářské práci objevují jsou grafy.

Jak si práci ulehčit?

Zpracujeme podklady k vaší bakalářské práci, seminární práci, diplomové práci a mnoho dalšího – to vše naleznete v nabídce na profipodklady.cz. Veškeré podklady a pomoc jsou v souladu se zákony ČR. Pokud si nevíte rady, využijte této nabídky a úspěch máte zaručený